Toetame jätkuvalt ühtset Saaremaad

Pressiteade “Valimisliit Saarlane toetab jätkuvalt ühtset Saaremaad”

Saaremaa valla sündiva koalitsiooni läbirääkimiste protsessist avaldatud infost hoolimata teatab valimisliit Saarlane, et toetame jätkuvalt ühtse Saaremaa tegutsemist ja pooldame laiapõhjalist koostööd selle tagamiseks.

Valimisliidu esinumber Mart Mäeker sai moodustatavalt koalitsioonilt isikliku pakkumise abivallavanema kohale, mille ta võttis vastu ilma valimisliiduga konsulteerimata. Valimisliit ei kiida heaks sellises olukorras ainuisikulist otsustamist ja valimisliidu huvide eest mitte seismist. Valimisliit leiab, et kuna ettepanek oli suunatud konkreetsele isikule, mitte valimisliidule, peab valimisliit seda sotsiaaldemokraatide abivallavanema kohaks.

Valimisliit valis endale uue juhi, kelleks sai Gert Üprus-Sõnajalg. Valimisliit Saarlane jääb küll opositsiooni, kuid seisame jätkuvalt oma valijatele antud lubaduste eest ning tagame ka Saaremaa maapiirkondade huvide esindatuse. Tallinnast juhitud erakondade kiuste sai kinnitust, et raskustest hoolimata suudame leida ühise keele ja tegutsemistahte tugeva valimisliiduna jätkamiseks.

Me täname oma valijaid osutatud suure toetuse eest!

Täiendavate küsimuste puhul pöörduge Gert Üprus-Sõnajala poole 56224726 sonajalggert@gmail.com

Anti Toplaan: Kohaliku omavalituse ja koguduste koostööst

Saaremaa valla volikogu valimiste eelsel ajal saame kuhjaga kuulda ja lugeda häid mõtteid ja arvamusi, kuidas korraldada parimal viisil elu ühe suurvalla tingimustes. Sarnaselt teistele piirkondadele on ka siinsete valdade ja Kuressaare linna juhid istunud ilmselt sadu tunde nõupidamiste laua taga, mille üheks tulemuseks on Saaremaa omavalitsuste ühinemisleping. Sündinud dokumendis on püütud üldiselt kaardistada kõiki peamisi kohaliku eluga seotud valdkondi ja loodetavasti kaasata võimalikult laia asjaosaliste ringi. Loe edasi

Mart Mäeker: Kellele meeldib ema, kellele tütar

Halastamatu kiirusega lähenevad sügisesed kohalikud valimised. Parteid ja valimisliidud teevad viimaseid pingutusi nimekirjade pikemaks ja tugevamaks muutmise nimel.

Olukord erineb kardinaalselt eelmistest kohalikest valimistest, kuna kogu saar on nüüd üks valimisringkond ja volikokku saamiseks on kandidaatidel vaja korjata hääli üle terve Saaremaa. Väiksemad vallad muretsevad oma esindatuse pärast uues volikogus ja täiesti põhjendatult. Vähem on põhjust muretseda siis, kui piirkonnas on aastate jooksul välja kujunenud kindlad liidrid, kes on võitnud kohaliku rahva usalduse ja kellest teatakse, et nad peavad oma lubadusi. Enamiku valdade puhul see nii ka on.

Loe edasi: Meiemaa.ee

Taavi Rauniste: Kas noored lasevad oma häälel kõlada?

Seadusemuudatus, mis langetab valimisea kohalike omavalitsuste volikogude valimistel 18. eluaastalt 16. eluaastale, saab esmakordselt teoks tänavu oktoobris.

Aeg valimistepäeva, 15. oktoobrini aina lüheneb. Kahjuks pole siiani paljud valimisvõimaluse saanud noored mõistnud hääletamise tähtsust ja neile antud vabadust valimistel osaleda. Teisalt soovitakse riiklikul tasandil näha, kas noorte hääletusea alandamine toob kaasa muudatusi kandidaatide valimisel ja kas antud otsusega valimiste aktiivsusprotsent tõuseb.

Loe edasi: Meiemaa.ee

Valimisliitu SAARLANE veavad Mäeker, Takkis, Nurmik, Runthal ja Poopuu

Valimisliidu Saarlane liikmed valisid ühenduse eestvedajateks Kuressaare abilinnapea Mart Mäekeri, linnavolikogu esimehe Toomas Takkise, Keskerakonna Saaremaa piirkonna endise esimehe Janne Nurmiku, Orissaare vallavanema Vello Runthali ja Salme vallavanema Kalmer Poopuu.

Valimisliidu ühe ellukutsuja Toomas Takkise sõnul selgus juhtviisik liikmete endi poolt pakutud kandidaatidest. „Iga liige sai esitada viis kandidaati, kes tema hinnangul antud rolli sobivad ja selle ka sisuga täita suudavad. Liidu liikmete meelest oli juhtviisikusse sobivaid kandidaate kokku 17. Eelneva kokkuleppe kohaselt pääsesid juhtviisikusse neist viis enim hääli saanud kandidaati.“
Loe edasi

Mart Mäeker: Valimisliit kui terve mõistuse partei

Viimasel ajal on meedias palju kirgi kütnud valimisliit Saarlane, keda erakonnad nii vasakult kui ka paremalt süüdistavad vaat et pühaduseteotuses – kuidas julgetakse tulla valimistele mitte parteide lipu all, vaid valimisliiduna, kuhu kuuluvad ka mitmete erinevate parteide liikmed?

Siiani on valimisliidud väga edukalt osalenud omavalitsustes avaliku võimu teostamisel. Tegelikult ongi enamikus valdades võimu teostanud erineva parteilise kuuluvusega ja parteituid liikmeid ühendavad valimisliidud, kelle eesmärk on olnud arendada kohalikku elu ja avalikke teenuseid lähtuvalt kasutada olevast ressursist (nii rahast kui ka inimestest) ja meie riigi seadustest.
Loe edasi

Valimisliit Saarlane pani toimkonnad paika

Eile Kuressaare raekojas esimest korda suurema seltskonnana kokku saanud valimisliit Saarlane määras edasise töö põhimõtted ja moodustas toimkonnad.

Valimisliidu nimekirja toimkonna esimees Toomas Takkis ütles Saarte Häälele, et koosolekul oli 29 inimest kokku kaheksast omavalitsusest. Moodustati kuus toimkonda ja otsustati valimisliidu edasiseks tegevuseks luua mittetulundusühing, mille kaudu hakkab käima arveldamine ja valimiskulude katmine.

Loe edasi: Saarte Hääl