Toetame jätkuvalt ühtset Saaremaad

Pressiteade “Valimisliit Saarlane toetab jätkuvalt ühtset Saaremaad”

Saaremaa valla sündiva koalitsiooni läbirääkimiste protsessist avaldatud infost hoolimata teatab valimisliit Saarlane, et toetame jätkuvalt ühtse Saaremaa tegutsemist ja pooldame laiapõhjalist koostööd selle tagamiseks.

Valimisliidu esinumber Mart Mäeker sai moodustatavalt koalitsioonilt isikliku pakkumise abivallavanema kohale, mille ta võttis vastu ilma valimisliiduga konsulteerimata. Valimisliit ei kiida heaks sellises olukorras ainuisikulist otsustamist ja valimisliidu huvide eest mitte seismist. Valimisliit leiab, et kuna ettepanek oli suunatud konkreetsele isikule, mitte valimisliidule, peab valimisliit seda sotsiaaldemokraatide abivallavanema kohaks.

Valimisliit valis endale uue juhi, kelleks sai Gert Üprus-Sõnajalg. Valimisliit Saarlane jääb küll opositsiooni, kuid seisame jätkuvalt oma valijatele antud lubaduste eest ning tagame ka Saaremaa maapiirkondade huvide esindatuse. Tallinnast juhitud erakondade kiuste sai kinnitust, et raskustest hoolimata suudame leida ühise keele ja tegutsemistahte tugeva valimisliiduna jätkamiseks.

Me täname oma valijaid osutatud suure toetuse eest!

Täiendavate küsimuste puhul pöörduge Gert Üprus-Sõnajala poole 56224726 sonajalggert@gmail.com