Aare Rüütel – 372

Olen 48-aastane ja kahe lapse isa. Pärast Tallinna 34. 8-klassilise kooli lõpetamist Nõmme mändide all käisin keskkoolis Tallinna Reaalkoolis ning sain kutsehariduse Tallinna 19. kutsekoolis. Praegu omandan teoloogilist kõrgharidust Usuteaduse instituudis. Olen leeris käinud ja ristitud Harju-Madisel, praegu on minu kodukogudus Karja ning aastast 2016 osalen ka Püha koguduses. Pärast nõukogude armeeteenistust töötasin miilitsas, seejärel Eesti politseis. Praegu on mul omaenda otsingubüroo, kus tegelen põhiliselt nõustamisega isikute kadumisjuhtumites. Olen aastal 2008 kodanikualgatusel põhineva sihtasutuse „Kadunud” üks asutajatest ning tänaseni selle tegevjuht. Saaremaal elan püsivalt 2016. aasta oktoobrist.
Volikokku kandideerin seetõttu, et Saaremaal on tekkimas ajalooline võimalus ühtse omavalitsusena luua tervel mõistusel ja kindlal vundamendil põhinevaid ning Eesti riigi jaoks jätkusuutlikke lahendusi, mis võivad olla eeskujuks kogu mandri-Eestile.

Meedias