Enno Reis – 371

Olen 56-aastane, kõrgharidusega, abielus, kolme lapse isa. Sündisin ja kasvasin Leisi vallas, keskhariduse sain Leisi keskkoolis ning hüdrotehnikainseneri diplomi Eesti põllumajanduse akadeemias. Olen 26 aastat olnud ametis Leisi valla avalikus teenistuses ning sel aastal täitub mul kaheteistkümnes aasta abivallavanemana. Põhilisteks töövaldkondadeks on olnud teehoiu korraldamine, jäätmemajandus ja kõik maadega seonduv. Oma senise tegevuse suurimateks kordaminekuteks pean maareformi valutut elluviimist ja tolmuvabade katete rajamist Leisi valla külateedele. Viimaste aastate jooksul on mustkatte saanud enam kui kahekümnesse külasse viivad teed, mille tulemusena said tolmust lahti üle kahesaja majapidamise.

Arvan, et seni ametis oldud aja jooksul omandatud teadmiste ja kogemuste toel on mul head eeldused mõjutada elu positiivses suunas kogu Saaremaal. Seetõttu otsustasingi kandideerida Saaremaa valla volikokku valimisliidu Saarlane nimekirjas.