Inge Jalakas – 353

Sündinud, kasvanud ning suurema osa oma elust olen elanud Saaremaal, kahe tütre ema. Aastal 1995 lõpetasin Kuressaare gümnaasiumi, seejärel 1999.a Viljandi kultuurikolledži tantsuõpetaja erialal. Tööle asusin Kuressaare linnateatri inspitsiendi ja liikumisjuhina. Aastal 2002 kutsuti mind Kuressaare gümnaasiumisse ning selles armsas koolis töötan tänaseni. Alustasin huvijuhi ja tantsuõpetajana, millele üsna varsti lisandus kehalise kasvatuse õpetaja amet.

Aastast 2012 juhin samas koolis Saaremaa kõige suuremat huvikooli Inspira. Töö kõrval lõpetasin 2008. aastal Tartu ülikooli kehalise kasvatuse õpetaja erialal ning 2010. aastal omandasin Tallinna ülikoolis haridusteaduste magistrikraadi. Aastast 2011 töötan ka spordiklubis Fitlife Kuressaare treenerina.

Saaremaa volikokku kandideerides soovin anda oma panuse lastesõbraliku ja turvalise elukeskkonna arendamisse ning aidates kaasa sellele, et noored pered leiaksid tagasitee või uued tulijad edasitee just Saaremaale. Mitte kusagil ei ole parem kui meie oma Saaremaal!