Kaie Saar – 373

Sündisin 1963. aastal Kuressaares ning lõpetasin siin Kuressaare gümnaasiumi. Suurema osa oma elust olen elanud Saaremaal, kuigi töö pärast olin aastaid Tallinnas. Paarkümmend aastat oli minu töö seotud ajakirjanduse ja kommunikatsiooniga. Praegu töötan õpetajana Leisi keskkoolis ja Kuressaare ametikoolis. Olen õppinud ajakirjandust ja kommunikatsiooni, praegu õpin Tallinna ülikoolis andragoogikat. Olen elukestva õppimise pooldaja – uusi teadmisi omandamata on keeruline tänast maailma mõista.

Volikokku kandideerin selleks, et anda oma panus varasema töö kaudu lähedalt nähtud valdkondadest mulle kõige olulisemale hariduse ja sotsiaalse toimetuleku sidumisele. Lastel peab olema võimalus saada haridust kodu lähedal.