Kristjan Moora – 369

Minu juured on Saaremaal Pöide kihelkonnas ja Orissaare vallas. Olen abielus, meil on 5 last ja hetkel 2 lapselast. Olen Saaremaal pärinud oma esivanemate talu ja soovin selle oma lastele heas korras edasi pärandada.

Aastatest 2011- 2015 teenisin ma Kaitseliidu Saaremaa maleva pealiku ametikohal. Mul on väga hea meel, et nendel aastatel Saaremaa malev kasvas ja arenes jõudsalt. Tegime sisukat koostööd Saare Maavalitsusega, Politsei ja Päästeametiga, kõigi seniste valdadega, koolidega, kohalike pääste- ja merepäästeseltsidega ning meie lähimate liitlastega Soomes ja Gotlandi saarel.

Lisaks valimisliidu programmis juba üksikasjadeni kokku lepitud ülesannetele tuleb uuel vallal asuda täitma veel mitmeid Saare maavalitsuse seniseid funktsioone ja ülesandeid, volikogugus tuleb otsustada kuidas vald järgnevalt toetab ja kaasab Saare maakonnas tegutsevaid vabatahtlikke organisatsioone, kuidas jätkame seniste valdade rahvusvahelisi kontakte ja koostööd. Saaremaa seniste valdade rahvusvahelised kontaktid ja koostöösuhted tuleb uues liituvas vallas tervikuna üle vaadata ja edasine koostöö tuleb otstarbekalt korraldada.

Olen valmis Saaremaa volikogu koosseisus nende ülesannete täitmiseks tööd tegema. Minu teenistuskogemused võimaldavad mul volikogu ja selle komisjonide tööd ka juhtida,