Lii Vanem – 383

Olen sündinud 1964. aastal Kuressaares. Pärast Tartu ülikooli Pärnu kolledži lõpetamist sotsiaaltöökorralduse erialal olen peaaegu kogu tööelu vältel töötanud laste ja noortega: õpetajana Kaali põhikoolis, noorsootöötajana Kuressaare noorte huvikeskuses ning praegu tegutsen Kuressaare noortekeskuse juures asuvas noorte tugilas, vabatahtlikuna kodutütarde rühma juhendajana ja Saaremaa kodutütarde ringkonna juhatuse liikmena. Noorus on otsimiste, leidmiste, aga ka eksimiste aeg. Praeguses töös puutun kokku noortega, kelle jaoks on oma tee leidmine mingitel põhjustel keeruline. Tahan neile olla hoolivaks kuulajaks ja vanemaks nõuandjaks. Soovin, et iga noor oleks märgatud ja toetatud.

Laste ja noorte saatus sõltub suuresti neid ümbritsevast keskkonnast, seetõttu on oluline nende märkamine ja neist hoolimine. Kandideerin volikokku, sest tahan, et Saaremaal ei oleks enam „nähtamatuid“ noori.