Ludvik Mõtlep – 340

Olen sündinud ja kogu elu elanud Saaremaal, välja arvatud inseneriõpinguaastad Eesti Põllumajanduse Akadeemias. Pool oma töömeheelust olen töötanud ettevõtluses ning pool omavalitsuse teenistujana, neist viimased 12 aastat Leisi vallavanemana.

Töö omavalitsuses on mulle andnud teadmised saarlaste muredest ja vajadustest. Inimestele on olulised tasuv töökoht Saaremaal, sealhulgas kaugtöö võimalikkus, ilus ja turvaline elukeskkond, aga ka see, et kõik esmatähtsad teenused oleksid Saaremaal kättesaadavad. Ei ole väga oluline, kas Kuressaares või Kihelkonnal, Leisis või Laimjalas. Teater või ujula ei pea olema igas vallas, aga Saaremaal peavad nad olema. Peavad jääma Kuressaare haigla oma eriarstidega, Kuressaare ametikool ning ettevõtlust abistav ja toetav struktuur. Eelistan avalikku huvi erahuvile, mis aga ei tohi takistada soodsate tingimuste võimaldamist ettevõtlusele.

Saaremaa vallal peab olema võimekus kõigi saare piirkondade võrdväärseks arendamiseks.