Malve Kolli – 346

Olen Malve Kolli, 59-aastane, abielus, 2 last,3 lapselast. Kandideerin Saaremaa volikogusse valimisliit Saarlane nimekirjas. Olen Mustjala Vallavolikogu liige alates 1992.a. Kaks viimast koosseisu volikogu esimees.

Mustjala Lasteaed-Põhikoolis töötan aastast 1976.Algul õpetajana,siis õppealajuhatajana ja alates 1999.a. direktorina.

Mustjala hariduselus on toimunud selle aja jooksul palju muudatusi: 2005.a.on kool ja lasteaed ühe juhtimise all ja 2010 .a ka ühes majas. Olen kõik need aastad seadnud eesmärgiks arendada kahte pedagoogilist kollektiivi , võimaldanud õpetajatel end pidevalt täiendada , arvestanud õpilaste erivajadusi ja loonud neile turvalise ja kvaliteetse õpikeskkonna . Koolist on kujunenud valla süda.

Volikokku kandideerin seetõttu, et armastan oma kodupaika ja soovin ,et üheskoos edasi minnes tagaksime lastele turvalise ja kodulähedase põhihariduse.