Vilmar Laak – 363

Olen töötanud kümme aastat Pöide abivallavanem ja vallavanemana, viimased kümme aastat vastutanud Orissaare piirkonna teehoolduse eest. Pean oluliseks elu säilimist maapiirkondades ja külateede mustkatte alla viimist.